خريد و فروش مسكن در شاهرود
مغازه-تجاري

يك باب مغازه نوساز واقع در ميدان بار بسطام به متراز 115 متر دو طبقه و...

قيمت:صدو پنجاه ميليون

معاوضه هم ميشود.